Manuál FAČR

Pro trenéry, rodiče a děti

Manuál pro trenéry, rodiče a děti

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) představuje po třech letech aktualizovaný Manuál pro trenéry, rodiče a děti. Ten má znovu dát za cíl působit v oblasti prevence a také jako pomůcka při řešení různých negativních vlivů, kterým mohou mladí sportovci čelit.

FAČR tak navazuje na projekt spuštěný již v roce 2018, později také oceněný Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) v rámci programu Nadace UEFA Foundation for Children Award 2019. Aktualizovaný Manuál pro rodiče, trenéry a děti je nyní podpořen finančním grantem UEFA, který FAČR získala na základě úspěchu českých reprezentačních týmů v soutěži fair-play v sezoně 2019/2020.

Pohár mládeže FAČR

Výběr starší přípravky, ročník 2012 a mladší, dnes odehrál 1. předkolo Poháru mládeže FAČR kategorie U10 v České Třebové. S bilancí 3 vítězství, 1 remízy a 1 porážky získal celkově skvělé 2. místo a postup do 2. kvalifikačního kola!!!

SKSol – Č.Třebová 6:2
SKSol – Choceň 1:2
SKSol – Jiskra Králíky 7:1
SKSol – Nově Město n.M. 1:1
SKSol – Letohrad 5:2

Gabriel Feja, trenér: “Dnes všichni kluci – Michal Feja, Adam Bendjeddou, Dan Seidl, Pavel Dubánek, Šimon Dubánek, Tomáš Jarkovský, Ondřej Malý, Jakub Spanilý, Tomáš Zehetgruber – zasluhují moji pochvalu za předvedené výkony a bojovnost, kterou předvedli ve všech zápasech. Nikdy to nedělám, ale dnes musím vyzdvihnout bojovnost a hru Pavla Dubánka, Tomáše Zehetgrubera a dnes velkou oporu a zeď pro soupeře v bráně Michala Feju, který svými zákroky, hlavně proti favoritovi z Nového Města, výraznou měrou přispěl k postupu do dalšího kola.

Týniště n.O. – Solnice ‘A’

Foto: Miloš Kittler

Áčko dnes odehrálo šlágr kola krajské A třídy famózně! V Olšině nasázelo domácím fotbalistům bůrko…

Týniště n.O. – Solnice ‘A’ 0:5 (0:2)
B: Luboš Pavlíček 4 (1p), Lukáš Mrázek

Pavel Potužník, trenér: “Začátek zápasu nám vyšel na výbornou, když se už v 1. minutě trefil krásně Pavlíček. Vyrovnaný poločas jsme zlomili gólem do šatny, kdy se trefil jako přes kopírák opět Pavlíček. Ve druhé půli jsme stupňovali naše tempo a výsledkem byly další 2 branky kanonýra Pavlíčka, který svým 3. a 4. gólem v utkání potvrdil svoji stoupající formu. Na konečných 5:0 upravil Mrázek. Pro domácí sice krutá, ale zasloužená prohra. Chválím celý tým za nadstandardní výkon a nasazení po celý zápas. Jen tak dál, borci!

Aktualizovaná HPEO

pro konání amatérských soutěží

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR:

1. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se účastnících utkání) je povolena za následujících podmínek:
a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání; každý tým je povinen pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího družstva, případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření;
b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti (viz bod 3.), jejichž splnění je povinen před začátkem utkání jako osoba pověřená organizátorem utkání zkontrolovat:

i. vedoucí družstva, který zkontroluje všechny příslušníky svého družstva přímo se účastnící utkání, a jejich bezinfekčnost před zahájením utkání potvrdí rozhodčímu, a dále

ii. rozhodčí, který zkontroluje delegované osoby, tj. rozhodčí, popř. delegáta.

Osoba přímo se účastnící utkání je povinna splnění podmínek bezinfekčnosti prokázat; v případě, že jej neprokáže, je vedoucí družstva, popř. rozhodčí povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

Rozhodčí je povinen po skončení utkání na základě kontroly provedené vedoucím každého družstva a své vlastní kontroly delegovaných osob potvrdit u osob přímo se účastnících utkání splnění podmínek bezinfekčnosti (viz bod 3.) v elektronickém zápise o utkání a současně uvést kontaktní osoby s telefonními čísly u obou družstev.

2. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
a) umožňuje se přítomnost diváků pouze v souladu s mimořádným opatřením MZ (obecně max. 2000 osob),
b) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti (viz bod 3.), jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel (tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit vstup na utkání,
c) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
d) pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1000 osob jsou povinni oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejméně 5 dní předem,
e) pořadateli utkání se doporučuje vhodným způsobem (nejlépe umístěním viditelné informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek pro účast na utkání (viz bod 3.).

3. Aktuální podmínky pro účast všech osob na utkání (osob přímo se účastnících i diváků):

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Tato opatření byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 5. 8. 2021.
Aktuálně platná opatření MZČR v plném znění jsou zveřejňována na internetových stránkách vlada.cz.

Epidemiologická pravidla

PRO KONÁNÍ AMATÉRSKÝCH SOUTĚŽÍ

Vycházející z aktuálních opatření MZČR a rozhodnutí VV FAČR ze dne 23. 7. 2021.

Domácí klub, jakožto pořadatel utkání, je v rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu povinen zajistit následující povinnosti stanovené aktuálním opatřením MZČR:


I.
Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
– obecně se umožňuje přítomnost nejvýše 1000 osob,
– pokud to kapacita stadionu dovoluje, umožňuje se přítomnost až 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, pořadatel nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, alternativně, v případě, že se utkání koná na stadionu s kapacitou sedících diváků více než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
– přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání,
– od 19. července musí pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici.

II.
Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena za následujících podmínek:
– pořadatel akce vede evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a tuto identifikaci uchovává 30 dnů ode dne konání utkání, evidenci dle tohoto bodu nahrazuje zápis o utkání,
– přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

III.
Podmínky pro účast všech osob na utkání:
– osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 s negativním výsledkem, nebo
– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky

Sportovní příprava

Od pondělí 31.5. je sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy POVOLENA za podmínek, že:

 • na venkovních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště,
 • ve skupinách nejvýše 30 osob na vymezeném sportovišti,
 • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 • účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že 
 • splňuje níže uvedená opatření, nebo 
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 
 • subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
 • Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Provoz a používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že na venkovních sportovištích osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření. Šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny.

Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že:

Se sportovní akce účastní nejvýše 10 osob, účastní se bez omezujících podmínek.  Nad 10 osob je nutné dodržet následující podmínky: nejvýše 150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují podmínky opatření.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti nejvýše 150 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření.

OPATŘENÍ

osoby splňují podmínku:

a)    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Pohár předsedy OFS Náchod

Mladší žáci dnes dohrávali odložený turnaj o pohár předsedy OFS Náchod.
V Dobrušce se utkali ve finálové skupině s mladíky Letohradu, Náchoda a hradecké Slavie.

Tři výhry znamenaly celkové vítězství v poháru!!!

SKSOL U12 – LETOHRAD U12 8:0
SKSOL U12 – NÁCHOD U12 7:2
SKSOL U12 – SLAVIA HK U13 3:1


Solnice – Kostelec n.O.

Áčko dnes odehrálo tréninkové utkání s fotbalisty Kostelce n.O.

Foto: Eva Šebová Zemanská

Po půlroční pauze tak přivítalo na odpočatém solnickém pažitu stejný tým, se kterým hrálo úplně poslední, navíc přátelský, zápas letošní zrušené sezóny, před Vánoci na dobrušské umělce.
Jojo, letí ten čas neúprosně s covidem!
Děkujeme kosteleckým fotbalistům za společný trénink!
Mělo to nasazení a kvalitu, borci na obou
stranách hřiště ukázali, jak moc jim fotbal chyběl!

Solnice – Kostelec n.O. 6:2 (5:2)
B: Martin Valášek 2, David Motl 2, Lukáš Mrázek, Matěj Jilemnický

Pavel Potužník, trenér: “Tréninkové utkání po půl roce bez fotbalu splnilo svůj účel. Kluci si s chutí zahráli, zastříleli a na některých nebyla ani půlroční herní absence znát.”

Tréninková utkání

Aktuální zpráva generálního sekretáře FAČR

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání, si vás dovoluji informovat o tom, že podle aktuálních pravidel lze kromě standardní sportovní přípravy (tréninky), která již probíhá, sehrát i tréninkové utkání. Ve všech případech sportovní přípravy je však nutné dodržet sadu pravidel, která z tohoto opatření vyplývají, konkrétně:

 1. na vymezeném sportovišti na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,
 2. nelze využití vnitřní prostory sportoviště (šatny, sprchy apod.),
 3. klub organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 4. účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy, prokáže, že splňuje následující podmínky:
 5. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 6. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 7. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 8. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 9. se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 10. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 11. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Klub prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.

Jan Pauly