Sportovní příprava

Od pondělí 31.5. je sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy POVOLENA za podmínek, že:

 • na venkovních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště,
 • ve skupinách nejvýše 30 osob na vymezeném sportovišti,
 • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 • účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že 
 • splňuje níže uvedená opatření, nebo 
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 
 • subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
 • Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Provoz a používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že na venkovních sportovištích osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření. Šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny.

Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že:

Se sportovní akce účastní nejvýše 10 osob, účastní se bez omezujících podmínek.  Nad 10 osob je nutné dodržet následující podmínky: nejvýše 150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují podmínky opatření.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti nejvýše 150 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření.

OPATŘENÍ

osoby splňují podmínku:

a)    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Pohár předsedy OFS Náchod

Mladší žáci dnes dohrávali odložený turnaj o pohár předsedy OFS Náchod.
V Dobrušce se utkali ve finálové skupině s mladíky Letohradu, Náchoda a hradecké Slavie.

Tři výhry znamenaly celkové vítězství v poháru!!!

SKSOL U12 – LETOHRAD U12 8:0
SKSOL U12 – NÁCHOD U12 7:2
SKSOL U12 – SLAVIA HK U13 3:1


Solnice – Kostelec n.O.

Áčko dnes odehrálo tréninkové utkání s fotbalisty Kostelce n.O.

Foto: Eva Šebová Zemanská

Po půlroční pauze tak přivítalo na odpočatém solnickém pažitu stejný tým, se kterým hrálo úplně poslední, navíc přátelský, zápas letošní zrušené sezóny, před Vánoci na dobrušské umělce.
Jojo, letí ten čas neúprosně s covidem!
Děkujeme kosteleckým fotbalistům za společný trénink!
Mělo to nasazení a kvalitu, borci na obou
stranách hřiště ukázali, jak moc jim fotbal chyběl!

Solnice – Kostelec n.O. 6:2 (5:2)
B: Martin Valášek 2, David Motl 2, Lukáš Mrázek, Matěj Jilemnický

Pavel Potužník, trenér: “Tréninkové utkání po půl roce bez fotbalu splnilo svůj účel. Kluci si s chutí zahráli, zastříleli a na některých nebyla ani půlroční herní absence znát.”

Tréninková utkání

Aktuální zpráva generálního sekretáře FAČR

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání, si vás dovoluji informovat o tom, že podle aktuálních pravidel lze kromě standardní sportovní přípravy (tréninky), která již probíhá, sehrát i tréninkové utkání. Ve všech případech sportovní přípravy je však nutné dodržet sadu pravidel, která z tohoto opatření vyplývají, konkrétně:

 1. na vymezeném sportovišti na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,
 2. nelze využití vnitřní prostory sportoviště (šatny, sprchy apod.),
 3. klub organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 4. účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy, prokáže, že splňuje následující podmínky:
 5. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 6. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 7. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 8. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 9. se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 10. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 11. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Klub prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.

Jan Pauly

Cvičení pro žáky a dorost

Trenéři akademií nabízejí svá cvičení fotbalové veřejnosti

Trenéři Regionálních fotbalových akademií FAČR vytvořili 140 cvičení pro žáky a dorost. Ty nyní dávají k dispozici všem klubům, i těm nejmenším v České republice. To vše prostřednictvím tréninkového softwaru XPS.

Cílem Regionálních fotbalových akademií Fotbalové asociace České republiky (RFA) je centralizace fotbalových talentů v kategorii čtrnáctiletých a patnáctiletých. Těm RFA poskytuje nadstandartní výchovně-vzdělávací podmínky, a optimálně je tak rozvíjí jak po stránce sportovní, tak společenské a osobnostní.

Momentálně je celkem devět regionálních akademií v osmi krajích. Strategií FAČR je mít RFA ve všech krajích.

RFA připravují hráče na základě dvouletého tréninkového programu, který je rozdělený do výukových bloků s definovanými herními principy pro všechny fáze herního děje. Díky tomuto systému vznikly desítky fotbalových cvičení, které nyní FAČR zpřístupňuje celému fotbalovému hnutí.

Dokončili jsme tréninkové moduly pro hráče či hráčky v kategorii U14 a U15, jak pro naše akademiky, tak pro širokou veřejnost, které tato fotbalová cvičení nabízíme prostřednictvím softwaru XPS. Každý trenér, ať už je z většího nebo menšího klubu, si tam může sestavit svůj tréninkový program a aplikovat ho na své mužstvo,“ říká Karel Poborský, ředitel Oddělení elitní mládeže.

Tréninkový program, který FAČR tímto způsobem nabízí, je zaměřen na zdokonalování individuálních herních dovedností a týmové (skupinové) součinnosti.

Vytvořili jsme 140 cvičení a další průběžně přidáváme. Polovina je koncipována na zdokonalování individuálních herních dovedností, které mohou fotbaloví trenéři využívat převážně směrem k mladším věkovým kategoriím. Zbytek cvičení je určen pro týmovou součinnost a trenéři je mohou využívat v mladších dorostencích nebo po určité úpravě i v kategorii staršího dorostu,“ vysvětluje Pavel Frýbort, manažer kontroly a rozvoje FAČR.

Fotbalová cvičení vytvořená profesionálními trenéry fotbalové asociace jsou prověřena praxí a vytvořena tak, aby pomohla co nejefektivnějšímu fotbalovému růstu všech mladých hráčů. Zobrazit si je můžete v počítači, ale také přímo na hřišti v tabletu či mobilním telefonu. To vše v tréninkové aplikaci XPS network.

Je to velice jednoduché, po naimportování, které zabere trenérům jenom pár vteřin, je možné tato cvičení využívat nejen před tréninkem, ale i během něj třeba v mobilu a samotná cvičení ukazovat hráčům přímo na hrací ploše,“ říká Jiří Jakoubek, country manager společnosti Sideline Sports, která XPS vytvořila.

Každé fotbalové cvičení obsahuje jak slovní popis s klíčovými body, tak statický obrázek doplněný animací, která je pro představu trenéra i hráče velice přínosná. „Když hráčům před tréninkem nasdílíme cvičení, uvidí, co budeme dělat, jak se budou v rámci cvičení pohybovat, co bude jejich úkolem, kam si mohou nabíhat. Aplikace XPS nám trenérům obrovsky pomůže,“ svěřuje se Robert Souček, trenér mládeže TJ Sokol Jeneč, který si zmíněná cvičení i aplikaci XPS již v praxi se svým týmem vyzkoušel.

XPS network je profesionální software, který vznikl na základě potřeb a zkušeností pro řízení tréninků. Slouží trenérům, hráčům, ale i fyzioterapeutům k maximálnímu plánování celého tréninkového cyklu.

Umožňuje vytvářet tréninková cvičení, plány, měřit výsledky, sdílet znalosti a předávat tak zkušenosti od všech, kteří fotbalu rozumějí a systém využívají. Fotbalová asociace České republiky jej koncepčně začlenila do práce s mládeží na úrovni regionálních akademií i mládežnických reprezentací a dále jej rozšiřuje do celého fotbalového hnutí včetně těch nejmenších klubů. Software XPS je nyní pro kluby k dispozici zdarma.

Systém XPS nám pomáhá v Regionálních fotbalových akademiích analyzovat celý pracovní proces. Sledujeme řadu výkonových faktorů – od zdravotních charakteristik přes plánování a organizaci až po video analytiku, díky níž můžeme detailně pozorovat práci jednotlivců. Výsledky a vyhodnocení je pak navíc možné posílat do mobilní aplikace přímo danému hráči,“ vysvětluje Karel Poborský, vedoucí Úseku Regionálních fotbalových akademií FAČR.

Ukončení soutěžního ročníku

Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2020 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/2021.

Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát,“ říká předseda FAČR Martin Malík.

VV FAČR při svém rozhodování myslel i na to, že po dlouhé herní a tréninkové přestávce není možné realizovat s ohledem na absenci společné přípravy hráčů v klubech restart soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů.

Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů, včetně tolik potřebného tréninkového procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o druhou sezónu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny,“ připomíná generální sekretář FAČR Jan Pauly.

FAČR přesto doufá, že ukončení soutěží, neznamená stále ještě automaticky konec fotbalové sezóny. V tomto duchu je také asociace připravena pomoci klubům s realizací případných turnajů jednotlivých klubů na OFS a KFS spadajících termínově do sezóny 2020/2021.

VV FAČR dnes rozhodl také o tom, že v případě realizace podobných turnajů, pokud tedy budou umožněny z hlediska hygienického rozvolňování, bude za předem stanovených pravidel proplácet náklady klubů na rozhodčí, tak abychom mohli jako střešní organizace amatérského fotbalu přispět alespoň nějakou měrou k reálnému návratu fotbalu na hřiště a zároveň pomoci přípravě hráčů na novou sezónu,“ dodává předseda FAČR Martin Malík.

Zůstaň ve hře. Trénuj doma!

FAČR startuje Mistrovství ČR v individuálním tréninku

Zapoj se s Fotbalovou asociací do Mistrovství České republiky v individuálním tréninku
na trenujdoma.fotbal.cz,
jehož patronem je záložník české reprezentace a anglického West Hamu Tomáš Souček.

Vzhledem k aktuální situaci v ČR přichází Fotbalová asociace České republiky se soutěží v individuálním tréninku, do které se může zapojit úplně každý. V tomto „Mistrovství“ jde především o možnost zdokonalit se v dovednostech a připravit se na hru, bez ohledu na věk, úroveň dovedností či klub. Zúčastnit se jej mohou holky i kluci, kteří se chtějí individuálně zlepšovat a znovu zažívat zdravé soutěžení a sportovní výzvy. Hlavními motivy soutěže jsou HRA, DOVEDNOSTI, RADOST A MISTROVSTVÍ.

,,Každý z vás bude hrát a sbírat body nejen sám za sebe, ale zároveň i pro svůj klub. Můžete tak mezi sebou v rámci klubů zdravě soupeřit. Někdo bude více trénovat doma, někdo bude raději venku na čerstvém vzduchu, což je pro trénink určitě ta lepší varianta, každý ale může trénink přizpůsobit svým dovednostem a podmínkám. Trenéři týmů na všech úrovních tak mají možnost sledovat své hráče při plnění úkolů, nastavovat jim plán tréninku a zároveň se svými hráči i komunikovat, rozvíjet je a motivovat i v této složité době,“ představil záměr projektu Antonín Plachý z úseku trenérů FAČR, jeden z autorů projektu.

,,Zároveň bychom chtěli za celou Fotbalovou asociaci poděkovat všem trenérům i rodičům za to, že svým dětem a hráčům pomáháte a podporujete je při pohybových aktivitách v této těžké době, protože ty jsou velmi důležité pro jejich fyzické zdraví, psychickou pohodu, ale i rozvoj jejich osobnosti,“ dodal na závěr Michal Blažej z Grassroots oddělení FAČR, další z tvůrců soutěže.

VSTUP DO SOUTĚŽE – https://trenujdoma.fotbal.cz/

Desatero pro restart soutěží

Po dnešním zasedání výkonného výboru vydala FAČR následující prohlášení.

Restart soutěží
Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu dnes VV projednal restart soutěží, včetně navazujících témat. Shrnutí aktuální situace, jakož i nová opatření v této věci:

1.       Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021.

2.       S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.

3.       Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.

4.       Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.

5.       Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27.6.2021. 

6.       Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).

7.       Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí. 

8.       Pokud jde o kontumaci, pak

a.       za odehraná utkání se považují i kontumovaná,

b.      utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje. 

9.       V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient. 

10.   Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje. 

S potěšením vám oznamuji, že výkonný výbor rozhodl o otevření další regionální fotbalové akademie, v tomto případě v Královéhradeckém kraji.

JUDr. Jan Pauly, generální sekretář, Fotbalová asociace České republiky