O nás

Historie

Počátky tělovýchovy a organizovaného sportu jsou v Solnici datovány už na přelom 19. a 20. století, konkrétně do roku 1899, kdy zde byla založena tělocvičná jednota Sokol.

Sportovní klub, přesněji oddíl kopané, byl založen v roce 1932. V rámci sjednocené tělovýchovy vstoupil klub pod názvem Tatran Solnice v roce 1957 do ČSTV. Sloučením klubu s tělovýchovnou jednotou kvasinské automobilky v roce 1976 došlo ke změně názvu na TJ Auto Škoda Kvasiny a spolek fungoval pod patronací závodu AZNP Kvasiny.

Takto sportovní činnost pokračovala až do roku 1991, kdy se klub znovu osamostatnil a získal zpět svůj původní název Sportovní klub Solnice.

Současnost

Oddíl fotbalu je dnes nejpočetnějším v rámci klubu, v roce 2024 eviduje na 200 aktivních členů všech hráčských věkových kategorií.

V sezóně 2023/2024 nastupují týmy mladších žáků a mužů „A“ v krajských soutěžích organizovaných KFS Královéhradeckého kraje, v rámci souklubí s TJ Sokol Černíkovice týmy starší přípravky, starších žáků a staršího dorostu rovněž v krajských soutěžích. Tým mladších žáků v souklubí a týmy mladší přípravky, starší přípravky, starších žáků, mužů „B“ a „C“ v okresních soutěžích organizovaných OFS Rychnov nad Kněžnou.

Sportovní klub Solnice je největší společenskou organizací, resp. spolkem, ve městě, co se velikosti členské základny a práce s mládeží týče. Kromě oddílu fotbalu se na aktivní sportovní činnosti klubu v současné době podílejí oddíly kuželek, atletiky a stolního tenisu.