Cvičení pro žáky a dorost

Trenéři akademií nabízejí svá cvičení fotbalové veřejnosti

Trenéři Regionálních fotbalových akademií FAČR vytvořili 140 cvičení pro žáky a dorost. Ty nyní dávají k dispozici všem klubům, i těm nejmenším v České republice. To vše prostřednictvím tréninkového softwaru XPS.

Cílem Regionálních fotbalových akademií Fotbalové asociace České republiky (RFA) je centralizace fotbalových talentů v kategorii čtrnáctiletých a patnáctiletých. Těm RFA poskytuje nadstandartní výchovně-vzdělávací podmínky, a optimálně je tak rozvíjí jak po stránce sportovní, tak společenské a osobnostní.

Momentálně je celkem devět regionálních akademií v osmi krajích. Strategií FAČR je mít RFA ve všech krajích.

RFA připravují hráče na základě dvouletého tréninkového programu, který je rozdělený do výukových bloků s definovanými herními principy pro všechny fáze herního děje. Díky tomuto systému vznikly desítky fotbalových cvičení, které nyní FAČR zpřístupňuje celému fotbalovému hnutí.

Dokončili jsme tréninkové moduly pro hráče či hráčky v kategorii U14 a U15, jak pro naše akademiky, tak pro širokou veřejnost, které tato fotbalová cvičení nabízíme prostřednictvím softwaru XPS. Každý trenér, ať už je z většího nebo menšího klubu, si tam může sestavit svůj tréninkový program a aplikovat ho na své mužstvo,“ říká Karel Poborský, ředitel Oddělení elitní mládeže.

Tréninkový program, který FAČR tímto způsobem nabízí, je zaměřen na zdokonalování individuálních herních dovedností a týmové (skupinové) součinnosti.

Vytvořili jsme 140 cvičení a další průběžně přidáváme. Polovina je koncipována na zdokonalování individuálních herních dovedností, které mohou fotbaloví trenéři využívat převážně směrem k mladším věkovým kategoriím. Zbytek cvičení je určen pro týmovou součinnost a trenéři je mohou využívat v mladších dorostencích nebo po určité úpravě i v kategorii staršího dorostu,“ vysvětluje Pavel Frýbort, manažer kontroly a rozvoje FAČR.

Fotbalová cvičení vytvořená profesionálními trenéry fotbalové asociace jsou prověřena praxí a vytvořena tak, aby pomohla co nejefektivnějšímu fotbalovému růstu všech mladých hráčů. Zobrazit si je můžete v počítači, ale také přímo na hřišti v tabletu či mobilním telefonu. To vše v tréninkové aplikaci XPS network.

Je to velice jednoduché, po naimportování, které zabere trenérům jenom pár vteřin, je možné tato cvičení využívat nejen před tréninkem, ale i během něj třeba v mobilu a samotná cvičení ukazovat hráčům přímo na hrací ploše,“ říká Jiří Jakoubek, country manager společnosti Sideline Sports, která XPS vytvořila.

Každé fotbalové cvičení obsahuje jak slovní popis s klíčovými body, tak statický obrázek doplněný animací, která je pro představu trenéra i hráče velice přínosná. „Když hráčům před tréninkem nasdílíme cvičení, uvidí, co budeme dělat, jak se budou v rámci cvičení pohybovat, co bude jejich úkolem, kam si mohou nabíhat. Aplikace XPS nám trenérům obrovsky pomůže,“ svěřuje se Robert Souček, trenér mládeže TJ Sokol Jeneč, který si zmíněná cvičení i aplikaci XPS již v praxi se svým týmem vyzkoušel.

XPS network je profesionální software, který vznikl na základě potřeb a zkušeností pro řízení tréninků. Slouží trenérům, hráčům, ale i fyzioterapeutům k maximálnímu plánování celého tréninkového cyklu.

Umožňuje vytvářet tréninková cvičení, plány, měřit výsledky, sdílet znalosti a předávat tak zkušenosti od všech, kteří fotbalu rozumějí a systém využívají. Fotbalová asociace České republiky jej koncepčně začlenila do práce s mládeží na úrovni regionálních akademií i mládežnických reprezentací a dále jej rozšiřuje do celého fotbalového hnutí včetně těch nejmenších klubů. Software XPS je nyní pro kluby k dispozici zdarma.

Systém XPS nám pomáhá v Regionálních fotbalových akademiích analyzovat celý pracovní proces. Sledujeme řadu výkonových faktorů – od zdravotních charakteristik přes plánování a organizaci až po video analytiku, díky níž můžeme detailně pozorovat práci jednotlivců. Výsledky a vyhodnocení je pak navíc možné posílat do mobilní aplikace přímo danému hráči,“ vysvětluje Karel Poborský, vedoucí Úseku Regionálních fotbalových akademií FAČR.

Ukončení soutěžního ročníku

Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2020 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/2021.

Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát,“ říká předseda FAČR Martin Malík.

VV FAČR při svém rozhodování myslel i na to, že po dlouhé herní a tréninkové přestávce není možné realizovat s ohledem na absenci společné přípravy hráčů v klubech restart soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů.

Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů, včetně tolik potřebného tréninkového procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o druhou sezónu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny,“ připomíná generální sekretář FAČR Jan Pauly.

FAČR přesto doufá, že ukončení soutěží, neznamená stále ještě automaticky konec fotbalové sezóny. V tomto duchu je také asociace připravena pomoci klubům s realizací případných turnajů jednotlivých klubů na OFS a KFS spadajících termínově do sezóny 2020/2021.

VV FAČR dnes rozhodl také o tom, že v případě realizace podobných turnajů, pokud tedy budou umožněny z hlediska hygienického rozvolňování, bude za předem stanovených pravidel proplácet náklady klubů na rozhodčí, tak abychom mohli jako střešní organizace amatérského fotbalu přispět alespoň nějakou měrou k reálnému návratu fotbalu na hřiště a zároveň pomoci přípravě hráčů na novou sezónu,“ dodává předseda FAČR Martin Malík.

Zůstaň ve hře. Trénuj doma!

FAČR startuje Mistrovství ČR v individuálním tréninku

Zapoj se s Fotbalovou asociací do Mistrovství České republiky v individuálním tréninku
na trenujdoma.fotbal.cz,
jehož patronem je záložník české reprezentace a anglického West Hamu Tomáš Souček.

Vzhledem k aktuální situaci v ČR přichází Fotbalová asociace České republiky se soutěží v individuálním tréninku, do které se může zapojit úplně každý. V tomto „Mistrovství“ jde především o možnost zdokonalit se v dovednostech a připravit se na hru, bez ohledu na věk, úroveň dovedností či klub. Zúčastnit se jej mohou holky i kluci, kteří se chtějí individuálně zlepšovat a znovu zažívat zdravé soutěžení a sportovní výzvy. Hlavními motivy soutěže jsou HRA, DOVEDNOSTI, RADOST A MISTROVSTVÍ.

,,Každý z vás bude hrát a sbírat body nejen sám za sebe, ale zároveň i pro svůj klub. Můžete tak mezi sebou v rámci klubů zdravě soupeřit. Někdo bude více trénovat doma, někdo bude raději venku na čerstvém vzduchu, což je pro trénink určitě ta lepší varianta, každý ale může trénink přizpůsobit svým dovednostem a podmínkám. Trenéři týmů na všech úrovních tak mají možnost sledovat své hráče při plnění úkolů, nastavovat jim plán tréninku a zároveň se svými hráči i komunikovat, rozvíjet je a motivovat i v této složité době,“ představil záměr projektu Antonín Plachý z úseku trenérů FAČR, jeden z autorů projektu.

,,Zároveň bychom chtěli za celou Fotbalovou asociaci poděkovat všem trenérům i rodičům za to, že svým dětem a hráčům pomáháte a podporujete je při pohybových aktivitách v této těžké době, protože ty jsou velmi důležité pro jejich fyzické zdraví, psychickou pohodu, ale i rozvoj jejich osobnosti,“ dodal na závěr Michal Blažej z Grassroots oddělení FAČR, další z tvůrců soutěže.

VSTUP DO SOUTĚŽE – https://trenujdoma.fotbal.cz/

Desatero pro restart soutěží

Po dnešním zasedání výkonného výboru vydala FAČR následující prohlášení.

Restart soutěží
Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu dnes VV projednal restart soutěží, včetně navazujících témat. Shrnutí aktuální situace, jakož i nová opatření v této věci:

1.       Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021.

2.       S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.

3.       Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.

4.       Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.

5.       Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27.6.2021. 

6.       Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).

7.       Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí. 

8.       Pokud jde o kontumaci, pak

a.       za odehraná utkání se považují i kontumovaná,

b.      utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje. 

9.       V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient. 

10.   Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje. 

S potěšením vám oznamuji, že výkonný výbor rozhodl o otevření další regionální fotbalové akademie, v tomto případě v Královéhradeckém kraji.

JUDr. Jan Pauly, generální sekretář, Fotbalová asociace České republiky

Trénování – informace FAČR

Obnovení tréninkového procesu považujeme za nejdůležitější téma, které je pro nás nyní absolutní prioritou. Považuji proto za zásadní vás informovat o aktuálním stavu vývoje v této oblasti.

S kolegy na FAČR jsme připravili materiál definující systematické změny pro trénování, který jsme předložili NSA a opakovaně jej ve spolupráci s NSA hodláme prosadit na úrovni vládního opatření v co nejkratším termínu.

Klíčovými body materiálu jsou:

1) Změna přístupu k výkladu velikosti sportoviště. Fotbal disponuje plochou hřiště cca 6000 m2.
2) Navýšení počtu trénujících hráčů na jednom sportovišti. Je nepřijatelné ctít dále pravidlo, že na hřišti bude jedna dvojice.
3) Poskytnutí a distribuce metodických videí členům FAČR k uspořádání tréninkové jednotky. Metodická videa již můžete shlédnout zde.
4) Dodržení všech hygienických opatření zajišťující bezpečnost a eliminaci možného šíření nemoci covid-19.

Cítíme, že změna musí být okamžitá, v opačném případě budou škody na našich dětech nenapravitelné. Amatérský sport nemůže zůstat upozaděn. Chce se mi věřit, že každodenní práce lidí na Asociaci, za níž jim patří velký dík, dojde brzy smysluplného cíle, a my se budeme moci vrátit k naší milované hře.

JUDr. Jan Pauly, generální sekretář, Fotbalová asociace České republiky

Web RFA FAČR

Foto: www.akademiefacr.cz

https://www.akademiefacr.cz/

Nový web Regionálních fotbalových akademií FAČR (RFA) najdete na adrese www.akademiefacr.cz.
Web nabízí nejen modernější vzhled a komplexní představení celého projektu, ale také důležité informace z jednotlivých akademií. Samozřejmostí je i propojení se sociálními sítěmi Instagramem a Facebookem.